LSS20 till Almedalsveckan

Den 30 juni gästar LSS20 Visby Högskola. Klockan 13:00 i sal F20, Campus Gotland (Björkanderska magasinet).Med personlig assistans avsågs ett personligt utformat stöd som skulle ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet skulle vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. Personer som dagligen var mycket beroende av omfattande hjälp skulle ha ett avgörande inflytande på vem som skulle ge hjälpen. LSS20 vill belysa Lagen om Stöd och Service 20-årsjubileum. Vad har hänt de senaste 20 åren? Efterlevs lagens intentioner och hur kommer lagen och dess intentioner utvecklas i framtiden? Dessa intressanta frågeställningar tar vi med oss i vårt seminarium i Almedalen. Svaren på våra frågeställningar hoppas vi kunna hitta, genom att under dagen titta på LSS ur ett historiskt, nationellt och europeiskt perspektiv. Våra debattörer och föreläsare är ledande politiker från bland annat socialutskottet och experter inom området LSS. Dagen avslutas med ett trevligt mingel.13.00 Debatt

Framtidens LSS - utmaningar och möjligheter. Moderator: Veronica Hedenmark

14.30 Kaffe

Paus med kaffe

14.45 Therese Bäckman

Den 27 sep 2013 lade Therese Bäckman, juris doktor i Offentligrätt och Socialrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet,fram avhandlingen Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS. Hon riktar stark kritik mot att kommunerna tidsbegränsar beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i SoL och LSS. Dessa beslut bör istället präglas av trygghet och kontinuitet menar hon.

15.15 Jamie Bolling

LSS - en förebild för EU? Jamie Bolling, Executive Director för European Network on Independent Living (ENIL) kommer att prata om hur LSS har påverkad utveckling av funktionshinder frågor och framgång med assistans men också problem med lagstiftningen.

15.45 Hanna Kauppi

Hanna Kauppi är projektansvarig för personlig assistans inom KFO. Hanna kommer prata kring assistansens utveckling 1994 - 2014 .

16.15 Anna Hallgren

Anna Hallgren är förälder, handledare, socionom, sexualpedagog och föreläsare. Hennes föreläsning heter "Familjen, assistansen och jag".

17.00 LSS-mingel

Framtidens LSS - utmaningar och möjligheter. Moderator: Veronica Hedenmark

Kom och lyssna till de personer som verkligen har erfarenhet av LSS-reformen, assistansanvändare, syskon och föräldrar.

Hjärtligt välkomna

Veronica Hedenmark


Föreläsare, utställare & partners från: